خدمات حمل و نقل ترکیبی (چندوجهی)

خدمات حمل و نقل ترکیبی(چندوجهی)

حمل و نقل ترکیبی یا حمل و نقل چندوجهی، خدمات لجستیکی‌ را شامل می‌شود که در آن چند حالت حمل و نقل برای رساندن محموله به مقصد دخیل هستند. گاهی برای جابه‌جایی یک محموله لازم است از حامل‌های ریلی، هوایی،‌ زمینی یا آبی به صورت مکمل استفاده شود.

شرکت حمل و نقل بین المللی نیتا لجستیک، شبکه‌ای از راه‌ها و حامل‌های ارتباطی را در اختیار دارد و می‌تواند با استفاده از روش‌های مختلف، انواع محموله‌های حجیم و غیراستاندارد شما را به مقصد برساند. خوب است بدانید در روش لجستیک چندوجهی، تنها یک قرارداد برای شما ثبت می‌شود و این مورد از سردرگمی شما جلوگیری می‌کند. در یک بیان ساده، نیتا لجستیک از دل جاده به دریا می‌زند و از دریا رو به آسمان اوج می‌گیرد تا محموله شما را توسط حمل و نقل ترکیبی به مقصد برساند.